Podstawa programowa etyka klasa 1

Z Edukacja Domowa
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podstawa programowa etyka klasa 1

Uwaga - wszystkie punkty zawarte na tej stronie muszą być spełnione w przeciągu 3 lat, w klasach 1 - 3.

Materiały zamieszczone tutaj są identyczne dla etyka klasa 1, etyka klasa 2 oraz etyka klasa 3.

1 Osiągnięcia w zakresie rozumienia podstawowych zasad i pojęć etyki.

Uczeń:

1.1. ma świadomość, że jako człowiek posiada swoją niezbywalną godność oraz że wszystkie inne osoby posiadają taką godność;

1.2. odkrywa wolność jako wartość przypisaną osobie, także osobie w jego wieku;

1.3. dostrzega, że granice jego wolności wytycza godność i dobro innych osób, np. z kręgu rodziny, klasy, rówieśników;

1.4. odkrywa, że jego wybór rodzi konsekwencje, które dotyczą jego samego;

1.5. dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory;

1.6. dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście w relacji z innymi osobami niż w samotności;

1.7. odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób, np. rodzinę, klasę, państwo;

1.8. ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się szacunek, że szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób – rodzinę, klasę, naród (ojczyznę), w tym wspólnotę religijną – a także symbole tych wspólnot;

1.9. określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie i w świecie poznawanych tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania;

1.10. odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej przyjemności i poznaje, że dobro jest źródłem szczęścia własnego oraz innych osób;

1.11. odkrywa, że wspólnota osób której jest członkiem, ustanawia swoje zasady (normy) i oczekuje ich respektowania.

2 Osiągnięcia w zakresie stosowania poznanych zasad.

Uczeń:

2.1. szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją, wyraża swoim komunikatem werbalnym i niewerbalnym;

2.2. uwzględnia coraz częściej godność i dobro innych osób, podejmując decyzję o działaniu;

2.3. wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli w sytuacjach codziennych i uroczystych, przejawiając właściwe zachowanie;

2.4. wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśnikami, nauczycielami), szanując to, co jest wartością dla nich i nazywając to, co jest wartością dla niego;

2.5. naśladuje i przyjmuje jako własne zachowania dobre na podstawie doświadczeń ze świata realnego oraz przykładów płynących z tekstów literackich, filmów i innych źródeł;

2.6. przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, której jest członkiem.